h

מכתב תודה מנחם

בס”ד

2016. 1 .3

לכבוד, מכון פיזיקלי – שיקום כאב – אלטרנטיבה
יהושוע חנקין 76, חולון

לידי מר פרימן משה – דר’ N.D
הנדון: טיפול במרפאת – גלי הלם – פיזיוטרפיה משולבת
הגﬠתי למרפאתך בתחילת 11.2015 לאחר שאובחן הסתיידויות בשכם בין סיבי גיד הסופראספינטוס, אשר גרם לי לכאבי תופת, ﬠם הקרנה לאמה ביד. אורטופד מומחה יﬠץ לי לﬠבור ניתוח אשר כמובן נידחה ﬠל ידי, לבקשתי הופנית לפיזיוטרפיה אשר החמיר את מצב הכאב, הטיפול הופסק ביוזמתי. פניתי אליך דר משה פרימן לקבלת טיפול אלטרנטיבי מחליף ניתוח, בגלי הלם – פיזיוטרפיה משולבת. הופתﬠתי לטובה, אשר זיהית מיד בטיפול הראשון שהכאב בשכם ובאמה נובﬠ מהצוואר, אישררתי את אבחנתך ﬠ”י צילום צווארי.

לאחר טיפולים אינטנסיביים אציין ואדגיש, כי רמת הכאב ירדה מ- 100% – ל- 10%, הפחתה של 90% בכאב, זה לא מובן מאליו. הטיפול הנכון והאינטנסיבי שלך, הליווי האישי, המקצוﬠי, היחס החם, המﬠקב וההתעניינות בשלומי.בכל טיפול הם אשר נתנו את התוצאה המדהימה הזאת. אני רוצה להודות לך ולצוות הנהדר שלך , ליﬠקב המﬠסה הרפואי הנהדר והמקצוﬠי שלך, למזכירתך גב’ לימור שתמיד מקבלת את המטופלים בסבר פניםֵי פות ותורמת לאווירה החיובית והנינוחה. תמשיכו לתת שרות וטיפול שרק אתם יודﬠים איך לﬠשות זאת בצורה הכי מקצוﬠית. אין ספק כי אמליץ ﬠל מרפאתכם בפני כל אחד. כי הטיפול שלכם הוא מחליף ניתוח אשר הוכיח ﬠצמו מﬠל לכל ספק. 
בברכה וישר כוח,
מנחם מולדובן 
פתח – תקווה

סובל מכאב או בעיה בריאותית?
פנה אלינו לייעוץ חינם במרפאת חולון, נס ציונה ורעננה
מעוניין בייעוץ