h

המלצתו של ד”ר ישראל גלבוע

ד’ בשבט תשע”ד 5.1.2014 באמצעות מייל – info@drpriman.co.il

לכבוד אלטרנטיבה פתרונות בריאים משולבים שלום רב,

“ראיתי לנכון להביא בפניכם רשמיי, בעקבות שיפור ניכר במצבי הבריאותי שנבע מכתף ימנית כואבת בצורה חריגה. מזה שנים אני סובל מכאבים קשים ביותר בכתף ימנית. עברתי את כל שדרת הרופאים האורתופדים. המליצו על ניתוח. על התקנת “דיבלים” בכתף. עברתי פיזיותרפיסטים כאלה ואחרים במידה רבה. קבלתי זריקות סטרואידים שהקלו לתקופת מה את מיחושיי אך כעבור זמן חזרו כאבי הכתף ביתר שאת.
הנורא ביותר התרחש בלילות. לא יכולתי להירדם מעוצמת הכאבים. על משכבי בלילות בכיתי מרוב כאב ואין מושיע. הלילה הפך סיוט עבורי משום שידעתי מה הוא מביא בעקבותיו לי.

הכאבים לא הרפו ופניתי למטפל ברפואה סינית מוכר ומומחה והוא העלה בפניי את ההצעה לפנות לטיפול באמצעות גלי הלם. עד אז לא הכרתי כלל את המושג. המטפל הבהיר לי כי זו דרך נכונה להתמודד עם מצבי.

ערכתי הערכת מצב ופניתי לאלטרנטיבה. המרפאה הקרובה למגוריי היה מרפאת אלטרנטיבה ברעננה. קבל אותי במרפאה ד”ר משה מרקו. איש נעים הליכות ובעל ידע רב. במקצועיות רבה הוא הבהיר לי מצבי ואת משמעות הטיפול בגלי הלם. התחלתי בטיפול.

היה לא קל בהתחלה, אך ראה זה פלא – מטיפול לטיפול הכאבים פחתו. לאחר טיפולים ספורים כבר ישנתי בלילות והתחושה הייתה נפלאה. לאחר כעשרה טיפולים כבר שכחתי כאב מהו. עתה, אני פונה מפעם לפעם למרפאה, לתחזוקה שוטפת.

זה המקום להודות לכם כמותג ולד”ר מרקו היקר בפרט, על טיפול מסור מאין כמוהו ועל האפשרות לפתוח בעקבות הטיפול, בחיים ללא כאב. בכבוד רב ד”ר ישראל גלבוע

סובל מכאב או בעיה בריאותית?
פנה אלינו לייעוץ חינם במרפאת חולון, נס ציונה ורעננה
מעוניין בייעוץ